Για την πλοήγηση


Κλινικές - Διαγνωστικές Δοκιμές


Το 24ωρο Νοσοκομείο μας διαθέτει την υποδομή ώστε να εκτελούνται μια σειρά από κλινικές-διαγνωστικές δοκιμές.

Ο διαγνωστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Μεταξύ των  εξετάσεων  αυτών οι συχνότερα εκτελούμενες είναι:

α. Ποικίλες ακτινολογικές εξετάσεις όπως:

β. Ενδοσκοπήσεις (γαστροσκόπηση , οισοφαγοσκόπηση, λαρυγγοσκόπηση, βρογχοσκόπηση, ρινοσκόπηση, κυστεοσκόπηση)- Βιοψίες οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέρου, πνευμονικού υλικού.

γ. Εξέταση με υπέρηχους των παρεγχυματικών οργάνων ή και ταυτόχρονη βιοψία αυτών (Ήπατος - νεφρών - προστάτη αδένα κ.α.)

δ. Καμπύλη σακχάρου (γλυκόζης) σε διαβητικά ζώα

ε. Αλλεργικές δοκιμές σε δερματολογικά περιστατικά

στ. Δοκιμή (test) στέρησης ύδατος σε ζώα με πολυουρία πολυδιψία

ζ. Δοκιμή για τη διάγνωση της Νόσου του Cushing ύστερα από χορήγηση χαμηλής και υψηλής δόσης Δεξαμεθαζόνης, χορήγησης ACTH ορμόνης.

η. Παρακέντηση - λήψη - εξέταση Μυελού των Οστών

θ. Βιοψίες δια λεπτής βελόνης - Βιοψίες με ειδικά όργανα.


Ανάλογα το είδος της εξέτασης, για την εκτέλεσή τους μπορεί να απαιτείται ημερήσια ή και περισσότερου χρόνου εισαγωγή των ζώων ύστερα από συνεννόηση (ραντεβού). Για περισσότερες πληροφορίες για την εκάστοτε εξέταση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΝΖΑ στο τηλ 210-6038023.