Για την πλοήγηση


Οργάνωση


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών που επιθυμούν να προσκομίσουν το ζώο τους προς κλινική ή Εργαστηριακή διερεύνηση (ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία, ενδοσκοπήσεις, υπέρηχους, αιματολογικές ή άλλες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργεία ρουτίνας) συνίσταται να προσέρχονται ύστερα από ραντεβού και κατά τις ώρες λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων καθημερινά από 10:00 π.μ. έως και 20:00 μ.μ.