Για την πλοήγηση


Διοίκηση - Επιστημονικοί Συνεργάτες


Διοίκηση

Από νομική άποψη, η οργάνωση και διοίκηση της Εταιρείας βασίζεται στον περί Ανωνύμων Εταιριών Νόμο και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΝΖΑ είναι ο κ.Ιωάννης Χριστόπουλος, κτηνίατρος.
Διοικητική Διευθύντρια είναι η κ.Αγγελική Παναγοπούλου- Χριστοπούλου, Δικηγόρος.
Υπεύθυνος Λογιστηρίου είναι ο κ.Αντώνιος Κουλαξίζης.
Νομικοί Σύμβουλοι  είναι ο κ. Παναγιώτης Στελλιάκης και η κ. Κυριακού Ελένη, Δικηγόρος.

Επιστημονικοί Συνεργάτες


Στο 24ωρο Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών Α.Ε. το απασχολούμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας προσωπικό επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό, ανέρχεται σήμερα σε 20 άτομα.

Επίσης, στον επιστημονικό τομέα προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες αρκετοί κτηνίατροι - εξωτερικοί συνεργάτες.

Ειδικότερα ο κ. Παναγιώτης Μάντης, κτηνίατρος- ακτινολόγος, αναγνωρισμένος από το European College of Veterinary Diagnostic Imaging και το Royal College of Veterinary Surgeon της Μ.Βρετανίας, έχει αναλάβει τη διάγνωση των μαγνητικών τομογραφιων οι οποίες διενεργούνται στο Νοσοκομείο μας ,από εξειδικευμένο προσωπικό, με το μαγνητικό τομογράφο Vet -MR Grande, για κατοικίδια ζώα και άλογα.

Επίσης ο κ. Κουτίνας Χρήστος από το Α.Π.Θ, ειδικευμένος στην καρδιολογία και εσωτερική παθολογία ζώων συντροφιάς, δέχεται κατόπιν ραντεβού στο χώρο μας το τρίτο Σάββατο κάθε μήνα.

Η κ. Φαρμάκη Ουρανία από την Κτηνιατρική  Σχολή Καρδίτσας ειδικυμένη στη δερματολογία ζώων συντροφιάς δέχεται κατόπιν ραντεβού το τρίτο Σάββατο κάθε μήνα.

Ο κ. Νεκτάριος Σούμπασης από το Α.Π.Θ, ειδικευμένος στην εσωτερική παθολογία και νευρολογία ζώων συντροφιάς, δέχεται στο Νοσοκομείο μας κατόπιν ραντεβού το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα.

Η κ. Αικατερίνη Βόσσου, κτηνίατρος εξειδικευμένη στον υπέρηχο και μόνιμη συνεργάτιδα του Νοσοκομείου μας, διενεργεί καθημερινά υπερήχους στο χώρο μας.

Επίσης ως Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών, διαθέτουμε το σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό μας σε κτηνίατρους - επιστημονικούς συνεργάτες μας οι οποίοι επιθυμούν την περαιτέρω διερεύνηση των περιστατικών τους

Επίσης διευρύναμε τη συνεργασία μας με εξειδικευμένους κτηνίατρους - επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι κατά τακτά χρονικά διαστήματα δέχονται στο χώρο του Νοσοκομείου δύσκολα περιστατικά για περαιτέρω διερεύνηση και διαχείριση των περιστατικών τους.